Müügitingimused

1. Üld- ja müügitingimused

1.1. Müügitingimused
 • Müügitingimused kehtivad whealth.ch veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte W! Health OÜ vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad whealth.ch veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 • Veebipood whealth.ch jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse ka veebilehel www.whealth.ch .

2. Hinnainfo

 • Kõik veebipoes whealth.ch toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 • Veebipoes whealth.ch kasutatav valuuta on euro (€).
 • Transport on kõikidel läbi whealth.ch tehtud tellimustel puhul tasuta, juhul kui ost ületab €15. Alla 15€ ostudel kohaldub transpordikulu.
 • Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).
 • W! Health OÜ korraldab sotsiaalmeedia ning e-mailide teel kampaaniaid, milles jagatakse kupongikoode, mida on võimalik ostukorvis ja kassas kasutada soodustuse saamiseks.
 • Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja W! Health OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 • Veebipood www.whealth.ch jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse ka veebilehel wheatlh.ch .

3. Tellimuse vormistamine

 • Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 • Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, kupongi koodi olemasolul sisestage vastav kood ja vajutage noolele. W! Health oü edastab vajaliku informatsiooni autoriseeritud panga ning krediitkaardimaksete käitlejale Maksekeskus AS. Tellimuse eest saate tasuda mugavalt Eesti ning Soome pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor vm) euromaksena, samuti ka krediitkaartide ning PayPaliga. Kontrollige veelkord andmed ning vajutage nuppu “Esita tellimus”. Seejärel kuvatakse ekraanile kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega arve.
 • Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

4. Müügilepingu jõustumine

 • Kauba müügilepinguga kohustub veebipood www.whealth.ch andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood www.whealth.ch poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood www.whealth.ch-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 • Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 • Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

 • Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood www.whealth.ch tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele Itella Estonia OÜ. Logistikapartner toimetab kauba Ostja valitud postkontorisse või pakiautomaati.
 • Kaup tarnitakse logistikapartneri poolt Ostjani tavaliselt 5 tõõpäeva jooksul ning maksimaalselt 2 nädala jooksul.
 •  Juhul kui Ostja poolt tellitud toodet/tooteid ei ole antud hetkel laos, on selge, et tarneaeg võib pikeneda, samuti kui tarneaeg võib muudel põhjustel pikeneda, mis ei sõltu W! Health-ist, teavitatakse Ostjat uuest eeldatavast tarneajast e-maili või telefoni teel 1 tööpäeva jooksul selle lepingu jõustumisest. Juhul kui Ostja kaotab kauba vastu huvi pika tarneaja tõttu, on Ostjal õigus tellimus tühistada saates e-maili tellimuse numbri ning Osjta pangakonto numbriga W! Healthi veebipoe e-maili aadressile info@whealth.ch ning Ostja poolt tasutud summa tagastatakse täis mahus. 
 • Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 • Veebipood www.whealth.ch ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.whealth.ch ei saanud mõjutada ega ette näha.
 • Tarnija annab kauba üle koos tarnelehega. Enne kohaletoimetamispaberite allkirjastamist, soovitame pakendid üle vaadata ning kahjustuse märkamisel see ära märkida. Me palume Ostjatel pakendi kahjustustest teada anda e-maili teel info@whealth.ch. Tarnija poolt või tarne ajal kahjustunud kaup vahetatakse välja juhul kui te esitate asjakohase soovi. 

6. Tagastamisõigus

 • Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 peab toode soetatud olema avamata pakendis ning tootjapoolses kahjustamata termokiles. Lepingust taganemiseks tuleb Tarbijal saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressil info@whealth.ch
 • Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 • Veebipood www.whealth.ch tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • Ostja katab kauba tagasisaatmise kulud, kui ei ole müüjaga teisiti kokku lepitud.
 • W! Health ei vastuta:

  1) Ostja süül põhjustatud kauba halvenemise või kahjustumise eest.

  2) Kauba valest kasutamisest tulenevad puudused.

  6.4.Kauba mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda kaupade parandamist või asendamist nõuetele vastavate ja mittevastavate kaupadega, tagastades nõuetele mittevastavad kaubad Müüjale.

  6.5. Tarbija-Ostja kaebuse korral kannab Müüja esimese 1 nädala jooksul pärast üleandmist kauba parandamise või vahetamisega seotud kulud (peamiselt transpordi-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud). Järgmise 6 kuu jooksul kannab Müüja kulud ainult siis, kui kaebus on põhjendatud.

  6.6. Mittevastavate kaupade tagastamisel kontrollib Müüja kaebuse põhjendust ja esitab oma vastuse 14 päeva jooksul pärast kaebuse saamist. Kui kaebus on põhjendatud, parandab või asendab müüja defektsed kaubad; kui kaupa ei saa asendada (nt kaup ei ole laos) või kui kauba asendamine tooks müüjale kaasa ebamõistlikke kulusid, on müüjal õigus maksta tasutud summa eest tagasi kauba eest tasutud summa. Ostja pangakonto 14 päeva jooksul pärast Müüja otsust kaebuse rahuldamiseks. Tarnekulusid ei hüvitata.

7. Vääramatu jõud

 • Veebipood www.whealth.ch ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.whealth.ch ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Kupongikoodide kasutamine

Kupongikoode võib saada reklaamidest, mille loojaks on W! Health.

Kupongikoode võidakse teile saata või kuvada W! Health kodulehel, teie e-maili aadressil või teistes turunduskanalites.

W! Health jätab endale õiguse kontrollida ning määrata kupongikoodide kehtivuse aega.

W! Health-ilt saadud kupongikoode saab kasutada vaid www.whealth.ch veebipoes.

9. Vastutuse ja autoriõiguse piiramine

Toote pildid on illustratiivsed ja toodete tegelikud värvid võivad teataval määral erineda.

W! Health jätab endale õiguse muuta kaupade hindu. Sellisel juhul jätab W! Health endale õiguse müügist loobuda ja Ostja pangakontole raha tagasi kanda 10 päeva jooksul pärast selle kättesaamist.

W! Wealth jätab endale õiguse loobuda müügist, kui on ilmnenud inimlik või tehniline viga hinna sisestamisel W! Health webstore. Sellise vea ilmnemisel eeldame, et Ostja on teadlik, et tegemist on veaga ja toode ei ole selle hinnaga müügiks.

10. Muud tingimused

Kõik Ostja isikuandmed, mis on avalikustatud W! Health veebipoe külastamisel ja ostu sooritamisel käsitletakse konfidentsiaalsena. Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse tagab krüpteeritud andmeside pankadega.

Nendes tingimustes konkreetselt reguleerimata küsimusi reguleerivad Eesti Vabariigi kehtivad seadused.

Ostja ja Müüja vahel seoses kaupade tellimisega ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemust või kui Ostja ei nõustu Müüja pakutud lahendusega ja leiab oma õigused Rikkumise korral on Ostjal õigus esitada Tarbijavaidluste Komitee kaudu, tarbijakaitseameti kaudu või otse kohtule nõue. Tarbijavaidluste komiteele esitatud kaebused on tarbijale tasuta ja tarbija võib esitada kaebuse otse või esindaja kaudu. Lisateavet Tarbijavaidluste Komitee kohta leiate Tarbijakaitseameti veebilehelt: http://tarbijakaitseamet.ee

Tarbijavaidluste komitee on kohtuväline organ tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste lahendamiseks Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, telefon: 6201 707; Tarbijavaidluste komitee protseduurireeglid on kättesaadavad aadressil http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/tarbija

Lisaks on eraisikust kliendil õigus esitada kaugmüügi kohta kaebus ELi elektroonilise veebipõhise vaidluste lahendamise portaali kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr. Eespool nimetatud portaal on mõeldud peamiselt piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldavad tarbijal leida kõige sobivama kohtuvälise lahendamise poole kaupleja asukohariigis. Eestis pakub piiriüleste vaidluste lahendamist ja nõustamist veebipõhise platvormi kaudu Tarbijakaitseameti ELi tugikeskus.